BERITA KA

PERSYARATAN PENDAFTARAN UJIAN MEJA HIJAU

Published: 2009-07-23

Kepada Mahasiswa/i KA - D3 diberitahukan beberapa Persyaratan Pendaftaran Ujian Meja Hijau, sbb:

1. Surat Permohonan Ujian Meja Hijau (Dapat diambil di Jurusan KA - D3)

2. Fotocopy Lembar Pengesahan TA yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

3. Fotocopy KHS dari Semester I - VI

4. Bukti Kelulusan Ujian Pembersihan Nilai

5. Fotocopy Transkip Nilai Sementara

6. Fotocopy Ijazah SMU / SMK yang telah dilegalisir

7. Fotocopy NEm SMU / SMK yang telah dilegalisir

8. Fotocopy Surat Keterangan telah menyerahkan sumbang Buku ke Perpustakaan

9. Fotocopy Surat Bebas Pustaka

10. Fotocopy Surat Bebas Laboratorium Komputer dan Cyber

11. Fotocopy Surat Lunas Pemayaran uang kuliah

12. Fotocopy kwitansi Pembayaran Tugas Akhir

13. Fotocopy Akte Kelahiran

14. Fotocopy Piagam OSPEK yang telah dilegalisir

Semua Persyaratan disatukan dalam 1 Map warna KUNING